تبليغات X
تحقیق تاثیر سلامت روان و ارتباطات اثربخش بر بهره و
عناوین مطالب

تحقیق تاثیر سلامت روان و ارتباطات اثربخش بر بهره وری كارخانه ساخت نوشیدنی گازدار در شهر مشهد

تحقیق تاثیر سلامت روان و ارتباطات اثربخش بر بهره وری كارخانه ساخت نوشیدنی گازدار در شهر مشهد

فرمت فایل : doc

حجم : 62

صفحات : 72

گروه : پژوهش

توضیحات محصول :

فهرست:

مقدمه 

 

بیان مسئله 

اهداف تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف متغیرها 

تعریف نظری سلامت روان

تعریف عملیاتی سلامت روان: 

تعریف نظری ارتباطات اثربخش

تعریف عملیاتی ارتباطات اثربخش

تعریف نظری بهره وری فردی

تعریف عملیاتی بهره وری فردی

قلمروی تحقیق 

 

تاریخچه سلامت روان 

سلامت روان و ابعاد آن 

مفهوم سلامت روان 

الف: سلامت روانی به معنای رفتار بهنجار (عادی)

ب) سلامت روانی به معنای الگوهای ایده كامل 

ج)سلامت روانی به معنای یك فرآیند

د) سلامت روانی به معنای فقدان بیماری 

اهمیت و تعاریف سلامت روان 

نظریه های در زمینه‌ی شخصیت سالم 

نظریه‌ی انسان بالغ یا الگوی پیشنهادی آلپورت 

نظریة انسان با كنش كامل یا الگوی پیشنهادی راجرز 

نظریه انسان بارور یا مولد یا الگوی پیشنهادی فروم

نظریه انسان خواستار تحقق خویشتن یا الگوی پیشنهادی مزلو  

نظریه انسان فردیت یافته یا الگوی پیشنهادی یونگ 

نظریه انسان از خود فرا رونده یا الگوی پیشنهادی فرانكل 

نظریه انسان این مكانی و این زمانی، الگوی پیشنهادی پرلز

نظریه انسان غیر محدود، الگوی پیشنهادی دایر 

نظریه مربوط به سلامت روانی 

نظریه فروید: 

نظریه موری

نظریه‌ی آبراهام مازلو 

نظریه جورج كِلی

نظریه فرانكل 

نظریه اسكینر

نظریه اریكسون

 

مروری بر تحقیقات در زمینه تاثیر سلامت روان بر بهره‌وری فردی (کارکنان)

 

مختصری در خصوص ارتباطات اثربخش بر سازمانها

تعاریف ارتباطات از دیدگاههای مختلف

مفهوم ارتباطات

ارتباطات اثر بخش سازمانی 

مدیران و ارتباطات اثر بخش سازمانی 

ماهیت ارتباطات

ارتباطات یك فراگرد یا جریان مداوم است . 

 

فراگرد ارتباطی میان كنشی است. 

ارتباطات می‌تواند ارادی باشد یا غیر ارادی : 

فراگرد ارتباطی می‌تواند تعاملی یا مراوده‌ای باشد. 

فراگرد ارتباطی، عملكردی یا مبتنی بر وظیفه است. 

کارکردهای ارتباطات عبارتند از : 

شبكه‌های ارتباطی در سازمان 

ارتباطات رو به پایین ( از بالا به پایین ) 

ارتباطات روبه بالا (از پایین به بالا)

ارتباطات افقی: 

ارتباط متقاطع 

شبكه های رسمی و غیر رسمی

  شبكه ارتباطات غیر رسمی

الگوهای ارتباطات غیر رسمی 

شبكه های ارتباطی گروههای كوچك 

تمركز قدرت: 

سرعت ارتباطات 

صحت اطلاعات

احساس اعضای شبكه 

سرعت تصمیم‌گیری

تعهد گروه‌ها در برابر تصمیمات 

 

مروری بر تحقیقات در زمینه‌ی ارتباطات اثربخش

 

منابع و مأخذ

منابع انگلیسی

=====================

قسمتهایی از متن:

مقدمه

بیمارهای روانی از آغاز پیدایش بشر وجود داشته است و هیچ انسانی در مقابل این بیماریها مصونیت ندارد این خطر همیشه بشر را تهدید می‌كند. (احمدوند، 1382، ص 2)

عدم سازش و وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهود و فراوان است. در هر طبقه و صنفی در هرگروه و جمعی، اشخاص نامتعادلی زندگی می‌كنند بنابراین در مورد همه افراد، اعم از كارگر، دانش‌پژوه، پزشك و مهندس، زارع، استاد دانشگاه و غیره، خطر ابتلاء به ناراحتی‌های روانی وجود دارد به عبارت دیگر، هیچ فرد انسانی در برابر امراض مصونیت ندارد (شاملو 1381،ص10)

سلامت جسم و روان، انبساط خاطر و در نهایت شادكامی و تن آرامی پدیده‌هایی هستند كه در ارتباط محیط زیست انسانها تحقق می‌پذیرند كاركرد نامناسب نهادها، نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهداشتی، درمانی در یك جامعه در ارتباط مستقیم با بهداشت روانی و جسمی مردم آن جامعه است و سلامت افراد را دچار مخاطره می‌كند، در اجتماعاتی كه انسانها تحت تأثیر عوامل نامساعد محیطی باشد حوادث طبیعی (سیل و زلزله و ...) بیماری‌های اپیدمیك، نارساناییهای ناشی از گسترش شهرهای بزرگ (آلودگی هوا، ترافیك، محیط پرهیاهو) بی‌عدالتی‌های اقتصادی، جنگ، بحرانهای اجتماعی، از هم گسیختگی خانوادگی، تضادهای درون گروهی و برون گروهی فرهنگی و مسائلی از این قبیل نمی‌توان از این قبیل قرار‌ دارند نمی‌توان انتظار سلامت جسمی و روانی را داشت هریك از پدیده‌های اجتماعی و طبیعی بالا می‌تواند زندگی عادی یك شخصیت سالم را تحت تأثیر قرار داده و آن را از حالت طبیعی خارج كند. ...

...

ارتباطات اثر بخش سازمانی

در سازمانهای امروزی اطلاعات باید سریع‌تر از هر زمان دیگر جریان پیدا كند، حتی توقف كوتاهی، در تولید به زیانهای غیرقابل جبرانی منجر می.شود. لذا برای رفع مسائل تواید لازم است كه ارتباطات سریع برقرار شود و اقدام اصلاحی به عمل آید.

عامل دیگر، حجم اطلاعات است كه پیوسته افزایش می‌یابد به اطلاعات زیاد غالباً مورد نیاز نیست بلكه اطلاعاتی نقش اساسی دارد كه مربوط به موضوع باشد بنابراین نوع اطلاعاتی كه مدیران برای تصمیم‌گیری به آن نیاز دارند باید تعیین شود.

برای دست یافتن به این اطلاعات ضروری است كه مدیران رده‌های پایین‌تر و همچنین كاركنان واحدها مختلف سازمان، اطلاعات لازم از مجاری مربوطه در اختیار مدیران قرار دهند. (ایران‌نژاد،1370،ص348)

 

وظیفه و كاركرد ارتباطات در سازمان، وحدت بخشی،  تلاش‌های سازمانی است، ارتباط وسیله ای برای خوراندن و وارد كردن درون دادهای اجتماعی به نظام اجتماعی به شمار می‌آید.

برای ایجاد هماهنگی بین عناصر مادی و انسانی سازمان به صورت یك شبكه كارآمد و موثر، برقراری ارتباطات مطلوب ضروری است. زیرا وقتی، ارتباطات برقرار نشود، فعالیتهای  سازمان متوقف می‌شود و در واقع می‌توان گفت مدیریت كارساز به برقراری ارتباطات مؤثر بستگی دارد.

موضوع ارتباطات در سازمان از چنان اهمیتی برخوردار است كه می‌توان گفت اولین وظیفه مدیر این است كه سیستم ارتباطات را در سازمان توسعه دهد.

لذا چنانچه هدف سازمان دست یافتن به حداكثر بهره‌وری باشد، سیستم ارتباطات باید به گونه‌ای طرح‌ریزی شود كه در همه حال، اطلاعات از مجاری مربوطه در اختیار اعضای سازمانی قرار گیرد. (ساعتچی،1369، ص442)

زیرا یكی از مهم‌ترین خصوصیات سازمان‌ها آن است كه «ساخت» آنها جز با كمك فرایند ارتباطات نمی‌تواند شكل بگیرد یا دوام داشته باشد.

به اعتقاد «چستر باردنارد»[1]: چون بزرگی و ساختار سازمانها با كمك و بوسیله‌ی فنون ارتباطی تعیین می‌شود بنابراین اگر بخواهیم نظریه‌ی جامعی درباره سازمان داشته باشیم باید در این نظریه به مشكلات ارتباطی بیش از هر مسئله دیگری توجه كنیم.

در سالهای بعد نیز«كاتر» و «كان» بیان داشته‌اند كه « ..... ارتباط نوعی فرآیند اجتماعی است كه در فعالیتهای هرگروه، هرسازمان یا هر جامعه بیش از عوامل دیگر اثر و اهمیت دارد. »

و « ......... ارتباط جوهر اصلی یك نظام اجتماعی یا یك سازمان است». ارتباط همانند جریان خون یك سازمان است و اگر جریان ارتباط یك سازمان قطع شود، در آن صورت، به حیات سازمان خاتمه داده خواهد شد(ایران‌نژاد،1370)

 


[1] . Barnard

 

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود

درباره نویسنده

نظرات

آخرین نظرات ثبت شده برای این مطلب را در زیر می بینید:
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام شما
ایمیل
وب سایت
کد امنیتی *