تبليغات X

تعمیرات لوازم خانگی
سرویس وبلاگدهی بیان
سرویس وبلاگدهی ویکی بلاگ
کلیک ویو
لباس پرستاری
نظافت منزل
خرید فولاد
تشک رویا
سایت ایران ملک
سایت گمیابی
نمایندگی بوش
نمایندگی آاگ
چت باران
دانلود تحقیق
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود پیشینه تحقیق
دانلود مقاله و تحقیق
دانلود طرح های توجیهی
دانلود بهترین مقالات
دانلود مقاله رایگان
دانلود مقاله
دانلود بهترین مقالات
دانلود تحقیق
دانلود مقاله
دانلود تحقیق و مقاله

مبانی نظری زیبایی و هنر در دیدگاه فلسفی افلوطین
عناوین مطالب

<h3 style="text-align:center"><a href="http://simka.cero.ir/product-376940-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B7%DB%8C%D9%86.aspx" style="text-decoration: none" target="_blank">مبانی نظری زیبایی و هنر در دیدگاه فلسفی افلوطین</a></h3> <p><img alt="مبانی نظری زیبایی و هنر در دیدگاه فلسفی افلوطین" class="fileimage" src="http://www.cero.ir/images/default11.jpg" title="مبانی نظری زیبایی و هنر در دیدگاه فلسفی افلوطین" /></p> <p>فرمت فایل : docx</p> <p>حجم : 36</p> <p>صفحات : 27</p> <table border="1" cellspacing="0" id="ProductInformation_GridView1_GridView1_0" style="border-collapse:collapse; border-style:None"> <tbody> <tr> <td> <p style="margin-left:3px; margin-right:3px">گروه : علوم انسانی</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>توضیحات محصول :</h3> <p><span style="color:#3366ff"><span style="font-size:small"><strong>مبانی نظری زیبایی و هنر در دیدگاه فلسفی افلاطون</strong></span></span></p> <p><strong>مشخصات محصول:<br /> توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)<br /> همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه<br /> توضیحات نظری کامل در مورد متغیر<br /> رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب<br /> منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)</strong></p> <p>متغیرها: <em>زیبایی و هنر در دیدگاه فلسفی افلوطین</em></p> <p>توضیحات: 22 صفحه فارسی (word)</p> <p>با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه</p> <p>خلاصه ای از کار:</p> <p><em><strong>مقدمه</strong></em><em>:</em></p> <p><em>زیبایی و هنر در نظام فلسفی افلوطین</em>[1]<em> جایگاه مهمی دارد. او در سه رساله از «نه‌گانه‌ها»ی خود به طور مستقل به مسئلۀ زیبایی و هنر پرداخته است: رسالۀ ششم از نه‌گانه اول، رساله هشتم از نه‌گانه پنجم و رساله هفتم از نه‌گانه ششم. به دو گونه می‌توان نشان داد که هنر و معرفت در فلسفۀ افلوطین یکی هستند؛ آنجا که هنرمند برای نظارۀ زیبایی معقول، خود را باید</em>................</p> <p><strong>3-1تعریف هنر در نظر افلوطین</strong></p> <p>افلوطین هنر را تجلی (تجسم) زیبایی می‌داند (1. 8. 5، افلوطین، 1366، ص757)[2]هنگامی که ما به یک اثر هنری می‌نگریم، مثلاً بر سنگی که توسط هنرمندی شکل یافته است، مشاهده می کنیم که آن قطعه سنگ نسبت به قطعه سنگ مشابهی که هیچ اثر هنری...............</p> <p><strong>3-2تعریف زیبایی</strong></p> <p>اگر آنچه افلوطین در مورد زیبایی نوشته است، بررسی شود، می‌توان به دیدگاه روشنی دربارۀ تعریف افلوطین از زیبایی دست یافت. افلوطین در ابتدای رسالۀ «دربارۀ زیبایی محسوس» اشاره می‌کند که زیبایی گاهی در امور بصری یا امر شنوایی دیده می‌شود؛ مانند واژه‌ها، موسیقی، و گاهی..............</p> <p><strong>3-3 هنر و معرفت</strong></p> <p>پیش از این گذشت که در نظر افلوطین هنر تجلی و تجسم زیبایی است و زیبایی حاصل تناسب نیست بلکه آنچه چیزی را زیبا می‌کند، صورت و ایده است. ولی کدام زیبایی در هنرها تجلی می‌یابد؟ آیا هنرمند در آفرینش زیبایی، از طبیعت تقلید می‌کند؟ «هنر تقلید از طبیعت نیست. هنرها از عین پدیده‌های طبیعی تقلید نمی‌کنند بلکه به سوی صور معقول که طبیعت از آن‌ها برمی‌آید، صعود می‌کنند و آثار خود را به تقلید از آن‌ها پدید می‌آورند» (افلوطین، 1366، ص758)................</p> <p><strong>زیبایی هنری</strong><strong> </strong></p> <p>از نظر فلوطین هنر از عالم بالا می‏آید،از همین‏ روست که وی بر خلاف افلاطون زیبایی را در درجه‏ نخست زیبایی هنری می‏داند.از دیدگاه وی زیبایی‏ آفریده هنرمند،نه در موضوعی است که از آن تقلید می‏کند و نه در ماده خامی است که به آن شکل می‏ دهد.................</p> <p><strong>زیبایی طبیعی</strong><strong> </strong></p> <p>از نظر افلوطین زیبایی در اشیاء زمانی بروز می‏کند که روشنایی صورت بر تاریکی ماده چیره می‏شود. رنگهای زیبا،آتش،روشنایی خورشید و آسمان پرستاره‏ نمونه‏هایی از زیبایی بصری، و آهنگ ها و نواهای زیبا، زیبایی های شنیداری هستند که در رساله ششم از انئاد اول به آن اشاره می‏کند.زیبایی نور ناشی از این است که‏ با پرتوافکنی بر تاریکی ذاتی شی‏ء به آن.............</p> <p><strong>عشق انسان به زیبایی در عالم محسوس</strong></p> <p>عشق،یا به تعبیر افلوطین، عاطفه‏ای که اروس را مسئوول آن می‏دانیم،تنها در روحی پدید می‏آید که با موجود زیبایی هم‏آغوش می‏شود.وی در مباحث خود پیرامون عشق انسان به زیباییهای محسوس بر این نظر است که دو گروه به زیباییهای این جهان گرایش...............</p> <p><strong>ارتباط زیبایی محسوس با زیبایی معقول در فلسفه افلوطین</strong></p> <p>افلوطین معتقد است که زیبایی محسوس در عالم ماده، جنبه ضعیفی از زیبایی معقول و موجود در عالم برتر است. نفس در این عالم به دیدار زیبایی معقول دعوت شده است و زیبایی‌ها را متعلق به عالم عقل یا به تعبیر افلاطونی، عالم مثال می‌داند. وی مانند افلاطون بر این باور است که ایده‌ها و صور زیبایی در عالم عقل یا عالم مثال وجود دارد و همه زیبایی‌هایی که در عالم ماده دیده می‌شود، بر اساس زیبایی موجود در آن عالم، داوری می‌گردد. ........</p> <p><strong>منابع و مأخذ</strong></p> <p>افلاطون. دورهٔ ۷ جلدی آثار افلاطون. ترجمهٔ محمدحسن لطفی، رضا کاویانی. تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۷.</p> <p>افلاطون. <em>دوره آثار</em>، ترجمه م. ح. لطفی، تهران.، 1355.................</p> <p> </p> <hr /> <p>[1] - افلوطین (203-273م.) موسس فلسفه نوافلاطونی است. او در مصر متولد گردید و در اسکندریه رشد یافت؛ نوشته‌هایی که از او بر جای مانده، در واقع پاسخ به پرسش‌هایی است که از وی شده که در مجموع 54 رساله است. فرفوریوس (234- 310م.)، یکی از بزرگ‌ترین شاگردان او، نوشته‌های وی را در شش مجلد که هر یک دارای نه رساله است، گردآوری کرد. از این رو هر جلد را یک انئاد (εννεας) یعنی نه‌گانه نامید. بدین ترتیب آثار کامل افلوطین شش نه‌گانه است.</p> <p>[2]- در نه‌گانه‌های افلوطین، هر نه‌گانه به نه رساله تقسیم شده و هر رساله هم به بخش‌های متعدد تقسیم شده است؛ مراد از این ارجاع شماره نه‌گانه، رساله و شماره هر بخش رساله است.</p> <p>قیمت محصول : <strong>20000 تومان</strong></p> <p><a href="http://simka.cero.ir/buy-376940-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B7%DB%8C%D9%86.aspx" style="border-radius: 6px;" target="_blank"><img alt="دانلود" src="http://www.cero.ir/images/DownloadPng.png" style="border-radius:6px; height:34px" title="دانلود" /></a></p>

درباره نویسنده

نظرات

آخرین نظرات ثبت شده برای این مطلب را در زیر می بینید:
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام شما
ایمیل
وب سایت
کد امنیتی *