تبليغات X
تحقیق بررسی جذب گردشگر خارجی آثار تاریخی ایران
مطالب جدید

<h3 style="text-align:center"><a href="http://simka.cero.ir/product-418757-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.aspx" style="text-decoration: none" target="_blank">تحقیق بررسی جذب گردشگر خارجی آثار تاریخی ایران</a></h3> <p><img alt="تحقیق بررسی جذب گردشگر خارجی آثار تاریخی ایران" class="fileimage" src="http://www.cero.ir/images/7.jpg" title="تحقیق بررسی جذب گردشگر خارجی آثار تاریخی ایران" /></p> <p>فرمت فایل : doc</p> <p>حجم : 511</p> <p>صفحات : 107</p> <table border="1" cellspacing="0" id="ProductInformation_GridView1_GridView1_0" style="border-collapse:collapse; border-style:None"> <tbody> <tr> <td> <p style="margin-left:3px; margin-right:3px">گروه : تحقیق</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>توضیحات محصول :</h3> <h2><span style="color:#c0392b"><span style="font-size:16px"><strong>عوامل جذب گردشگران خارجی به آثار تاریخی ایران</strong></span></span></h2> <p>در این پروژه به مفهوم گردشگری ، جاذبه های تاریخی ایران و عوامل جذب گردشگران خارجی به آثار تاریخی ایران پرداخته ایم .<br /> <strong>فهرست مطالب:</strong><br /> عنوان<br /> مقدمه<br /> فصل اول : تاریخچه ی جهانگردی، گردشگری<br /> 1-1    : تاریخچه<br /> 1-2    : جاذبه های گردشگری در کل ایران<br /> 1-3 : برگزیده ای از جاذبه های چند استان    <br />        موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان ایلام<br />        جغرافیای تاریخی استان ایلام<br />        بناها و یادمان های تاریخی استان ایلام<br />        موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان چهار محال و بختیاری<br />        جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان چهار محال و بختیاری<br />        بناها و یادمان های تاریخی استان چهار محال و بختیاری<br />        موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان گیلان<br />        جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان گیلان<br />        جغرافیای تاریخی استان گیلان<br />        بناها و یادمان های تاریخی استان گیلان<br />        موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان یزد<br />        جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان یزد<br />        جغرافیای تاریخی استان یزد<br />        بناها و یادمان های تاریخی استان یزد<br />        موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خراسان رضوی<br />        جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان خراسان رضوی<br />        جغرافیای تاریخی استان خراسان رضوی<br />        بناها و یادمان های تاریخی استان خراسان رضوی<br />        موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان اصفهان<br />        جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان اصفهان<br />        بناها و یادمان های تاریخی استان اصفهان<br />        موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان کرمان<br />        جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان کرمان<br />        جغرافیای تاریخی استان کرمان<br />        بناها و یادمان های تاریخی استان کرمان<br />        موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان تهران<br />        جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان تهران<br />        جغرافیای تاریخی استان تهران<br />        بناها و یادمان های تاریخی استان تهران<br />        موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان فارس<br />        جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان فارس<br />        جغرافیای تاریخی استان فارس<br />        بناها و یادمان های تاریخی استان فارس<br /> فصل دوم : گردشگری<br /> 2-1 : انواع گردشگری<br /> 2-2 : اولین همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری<br /> 2-3 : امتیازات سرمایه گذاری باید به دنیا معرفی شود<br /> 2-4 : گردشگران خارجی در ایران آری یا خیر؟<br /> فصل سوم : عوامل موثر در جذب گردشگران در ایران<br /> 3-1 : نگاهی به وضعیت گردشگری بر مبنای طبیعت در ایران<br /> 3-2 : مهمترین علت های پیدایش و گسترش توریسم<br /> 3-3 : عوامل رشد گردشگری<br /> 3-4 : پیشنهادات و راهکارها<br /> فصل چهارم : جهانگردی<br /> 4-1 : جهانگردی مجازی<br /> 4-2 : جهانگردی و امنیت اجتماعی<br /> 4-3 : جهانگردی و میراث فرهنگی<br /> 4-4 : مشکلات جهانگردی<br /> فصل پنجم : جهانگردی، گردشگری و اقتصاد<br /> 5-1 : جهانگردی و اقتصاد در ایران<br /> 5-2 : جاذبه های توریستی بسیار، درآمد اندک<br /> 5-3 : ضریب تکاری جهانگردی در اقتصاد<br /> 5-4 : گردشگری و سرمایه گذاری<br /> 5-5: تاثیر گردشگری الکترونیکی بر صنعت توریسم<br /> 5-6 : پیامدهای بالقوه توسعه گردشگری بر اشتغال<br /> 5-7: ارزش و اهمیت صنعت گردشگری<br /> 5-8 : تنگناهای صنعت گردشگری در ایران<br />  5-9 : پیشنهاد ها و راهکارها<br /> نتیجه گیری<br /> منابع و ماخذ<br /> پیوست</p> <p>قیمت محصول : <strong>9000 تومان</strong></p> <p><a href="http://simka.cero.ir/buy-418757-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.aspx" style="border-radius: 6px;" target="_blank"><img alt="دانلود" src="http://www.cero.ir/images/DownloadPng.png" style="border-radius:6px; height:34px" title="دانلود" /></a></p>

درباره نویسنده

Check Also

The Secrets Of Rich And Famous Writers

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several …

نظرات

آخرین نظرات ثبت شده برای این مطلب را در زیر می بینید:
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام شما
ایمیل
وب سایت
کد امنیتی *